Venus från Willendorf en fruktbarhetsgudinnan att fira in våren med

Venus från Willendorf

Venus från Willendorf är en 11,1 cm hög paleolitisk venusfigurin återfunnen i Österrike av arkeologen Josef Szombathy vid en utgrävning 1908 nära Willendorf i Niederösterreich. Den är snidad i kalksten av en oolitisk bergart, som är ovanlig i trakten av fyndplatsen och den har färgats med rödockra. Figurinen har blivit något av en ikon för förhistorisk konst. Vid en förnyad analys 1990 uppskattades den vara 22 000–24 000 år gammal. Hur den tillverkades och vilken kulturell betydelse den kan ha haft är i huvudsak okänt. Efter att denna skulptur upptäcktes och namngavs har cirka 200 venusfiguriner återfunnits i Europa, daterade till mellan- och sen paleolitikum. Venus från Willendorf finns på Naturhistorisches Museum i Wien.

Källa Wikipedia

Många tror att Venus från Willendorf är en symbol för fruktbarhet då henns bröst, lår och venusberg är så överdrivna. För oss moderna människor kanske Venus från Willendorf symboliserar kvinnlig kraft och sexualitet. Vad känner och tror du?