Tillverkningsgaranti

När du handlar hos oss får du alltid 6 månaders garanti när det gäller tillverknings- och materialfel. Garantin täcker dock inte slitage, vårdlöst hanterande eller skada genom olyckshändelse. För att garantin skall gälla krävs bevis om när varan inköpts. Spara därför kvittot - det är ditt garantibevis.
 
Du måste ha med dig kvittot eller skicka en kopia på kvittot och produkten som har gått sönder till oss.
 
Kom in i butiken på Hökens gata 6 på Slussen eller skicka dina varor till
 
Kristallrummet
Hökens gata 6
116 46 Stockholm