ATT TRO

morganit, lavendelametist och vit jade


Det är ett gammalt talesätt att säga “Tro kan förflytta berg”, och vi människor förflyttar berg. Vi tror på något vare sig vi är medvetna eller inte om det. Att tro är ett djupt behov, det är som solen för växterna. Ju mer vi sträcker oss efter det vi tror på ju mer växer vi. Därför är det viktigt att vi är medvetna om vad vi tror på, för vi blir det vi tror på. Vad tror du på? Låt din tro förflytta berg.

Morganit för guds eller livets oändliga och ofattbara kärlek. Lavendelametist för den högsta visdomen och avslappningen i att acceptera livets storhet. Vit jade för medkänslan och stillheten i våra hjärtan som tar emot och vilar i tro.

Affirmation: Jag tror på .... (skriv dit det du vill tro på)

”You become what you believe.

You are where you are in life today based on everything you have believed.”

— Oprah Winfrey

Varor
12 36 72
Totalt 43 poster
Sida 1 av 2
1 2