Moquikula

Moquikulan kommer från sydvästra USA och består av järn och sandsten. Amerikanska indianer från området kring Moquiöknen använde kulorna att spela och leka med. De sägs också att Moquikulan kan användas för att se; visioner, inre resor, förflutet och möjlig framtid. Även andlig förståelse och kunskap kan hämtas ur kontakten med den goda vän som Moquikulan kan vara. Chakra: Bas.