KRISTALLER OCH STENAR FÖR MEDKÄNSLA

ROSENKVARTS, PÄRLEMOR, PERSIKOMÅNSTEN, AGAT

Medkänsla är stort och viktigt. För oss människor är det helt nödvändigt för att vi ska kunna sätta oss in i varandras situation och förstå varandra på djupet. Föräldrarna måste uppleva det nyfödda barnet i sina egna känslor för att kunna ge det vad det behöver. Medkänsla finns i våra liv på många olika sätt. Äkta medkänsla händer när vi har vuxit som människor och vår energi inte bara handlar om överlevnad och bekräftelse i de lägre chakrorna. Medkänsla är ett uttryck för kärlek, total enhet med den andra, att man sätter sitt eget jag, sina egna behov åt sidan och till 100% upplåter sig själv för en annan människa, för naturen, djuren, universum... 

Vi har valt pärlemor för musslans eller snäckans fantastiska förmåga att omvandla ett problem, ett sandkorn som skaver, till något underbart vackert och skimmrande. På samma sätt gör vi människor när medkänslan får ta plats. En delad sorg blir kärlek. Vi hjälper varandra.

Persikomånsten, den persikofärgade månstenen står för receptivitet och närvaro i vårt andra chakra, navelchakrat. Det är där vi skapar band till våra närmaste och det är också där som besvikelser och rädslor kan ligga och hindra oss från att knyta ann till våra närmaste på hälsosamma sätt. Då är vi upptagna med våra egna problem och har svårt att höja vår energi och känna äkta medkänsla.

Rosenkvartsen är stenen för kärlek, ovillkorlig kärlek, kärlek till allt, alla former av kärlek. Den förenar själens vita ljus med den röda, materiella långsamma frekvensen. Rosenkvartsen förkroppsligare det andliga, precis som medkänsla är den högsta formen av kärlek. När vi alla är ett. 

Agat är stenen för ett magiskt vardagsliv. Medkänsla är en kvalite´som ger ditt liv mening och sammanför oss människor i kärlek.

"That's why I say compassion is therapeutic. What is compassion? Compassion is the purest form of love."

OSHO

Varor
12 36 72
Totalt 113 poster
Sida 1 av 4
1 2 3 4