Hem » Mineral, kristaller och naturliga ädelstenar

KRISTALLER OCH STENAR

Vi är stolta över att HA KANSKE Sveriges STÖRSTA sortiment AV ädelstenar, mineral och kristaller från hela världen!

 

 

tumlade ädelstenar trumlade stenarametistgrotta.jpgbergkristall2.jpg

 

 

 

Mineral

Det finns drygt 4600 olika mineral och nya mineral upptäcks varje år. Definitionen för ett mineral är att det är en av naturen skapad subtans i fast form, den är homogen, kristallin, oorganisk och definierad av sin kemiska formel. Om vi delar upp föregående mening kanske det blir ännu tydligare vad som räknas som mineral.

En av naturen skapad substans - mineral skapas av de geologiska processer som ständigt pågår i jorden. Hur mineral skapas är en lång och varierande process med olika ämnen och reaktioner i jorden som i sin tur ger stenen sina unika egenskaper. Syntetiska ädelstenar kan inte räknas som mineral eftersom de skapas i laboratorier.

Fast form - mineral är alltså inte flytande eller gaser, utan alltid i fast form. Med andra ord kan faktiskt is räknas som ett mineral, men inte vatten.

Homogen – homogena material är likadana rakt igenom, de kan alltså inte delas upp i enklare komponenter. Om man slår på ett mineral med en hammare så att den delas upp i mindre bitar, så består alla bitar av precis samma ämne.

Oorganisk - mineral består inte av och skapas inte av djur- eller växtdelar, så korall, pärlor och bärnsten är alltså inte mineral.

Definierad av sin kemiska formel - allt som finns består ju av atomer. En given mängd av ett visst antal olika atomsorter kallar vi för tex bergkristall, består massan av andra atomsorter så är det ett annat mineral. Den kemiska formeln för just bergkristall är SiO2, alltså är varje kiselatom sammankopplad med 2 stycken syreatomer.

Kristallin – ett kristallint material har sina atomer ordnade i ett strukturerat mönster. I vissa fall blir det tydligt där man kan se kristallstrukturen i till exempel ett ametistkluster, men i vissa fall är kristallstrukturen svår att se med blotta ögat som till exempel olika sorters jaspis. Med andra ord räknas inte glas som mineral, trots att glas kan bildas i naturen och trots att det består av samma kemiska komponenter som bergkristall. Men glas har inte sina atomer ordnade i ett organiserat mönster och kan därför inte räknas som ett mineral.

 

Ädelstenar och halvädelstenar

Definitionen för vad som är en ädelsten är inte alltid solklar. Allmänt kan man säga att det är ett material som används för utsmyckning och dekoration. De flesta ädelstenar är mineral, dock inte alla. Några exempel på ädelstenar som inte är mineral är bland annat bärnsten och korall och det finns även en lång rad av ädelstenar som är tillverkade av människan som till exempel syntetiska diamanter och rubiner. Men det finns några kriterier att gå efter för att säga om ett material räknas som ädelsten, dessa är skönhet, hållbarhet, sällsynthet och acceptans. Vi förklarar dessa begrepp var och en för sig:

Skönhet – att materialet är vackert i sig självt, eller att det blir ännu vackrare vid bearbetning, så som polering eller slipning.

Hållbarhet – att materialet är tillräckligt motståndskraftigt för att bearbeta så att det blir användbart till utsmyckning eller dekoration.

Sällsynthet – av de naturliga materialen finns alltid en begränsning. Även om det ständigt pågår en tillverkningsprocess i jordens inre, så kan vi inte påverka vilka material som ska bildas och i vilken kvalitet vi hittar dem i. Det är av den anledningen som många eftertraktade ädelstenar tillverkas syntetiskt. De syntetiska ädelstenarna är lika de naturliga, både kemiskt, optiskt och fysikt och därför ibland mycket svåra att skilja från de naturliga.

Acceptans – det är acceptansen av ett material som gör att vissa material räknas som ädelstenar. Glas är inte accepterat som ädelsten, även om det kan vara vacket slipat och infattat i fantastiska smycken. Det är aven acceptansen av ett material som gör att vissa material är mer åtråvärda och har ett högre pris än andra. Till exempel räknas naturliga och obehandlade mineral som mer åtråvärda än sina syntetiska motsvarigheter, även om de tillverkade stenarna ofta är många gånger vackrare. Acceptansen av ett material avgör också vad det är vi ser på marknaden. Ett exempel på ett icke accepterat material är nytt elfenben.

Så vad är skillnaden på halvädelsten och ädelsten?

Uttrycket halvädelsten är förlegat och missvisande. Halvädelsten ger sken av att stenen skulle vara minrde värdefull än en sten som kallas för ädelsten. Men i många fall kan exempelvis en ametist i bra kvalitet vara både snyggare och dyrare än safirer och rubiner av dålig kvalitet. Så därför är halvädelsten ett uttryck vi undviker att änvända.

 

Kristaller

Kunder som kommer in i butiken och frågar efter ”kristaller” menar ofta någon av följande tre saker:

- Rå mineral som är oberabetad och där man tydligt ser mineralets kristallstruktur.

- Kristallina material, vilket innefattar alla mineraler (se rubriken ”mineral”).

 

Så när någon frågar om Kristallrummet säljer kristaller, så är svaret ja, på alla sätt!

 

 

 

Varor
12 36 72
Totalt 205 poster
Sida 2 av 6
1 2 3 4 5 6