Galaxit

Galaxit är en variant av labradorit

Labradorit eller spektrolit som den också heter hjälper oss att se att människan är en ”ljusvarelse”. Att vi har förmågan att gå bortanför vårt förflutna och våra idéer om framtiden och att vi kan omfamna den oändliga ström av möjligheter som stunden erbjuder. Spektrolit – labradorit är en sten för det meditativa varandet.

Det har också sagts att labradorit är en riktig "new age sten" då den lyser med en magisk kraft inifrån sig själv precis som den stöder oss att hämta kraften innifrån oss själva. Lite på dina förmågor, du är ett mirakel!  
Lita på miraklet!

Det sägs att änglar sände galaxit till jorden för att hela människorna och jorden. Galaxit är en form av labradorit med mikrognister i stället för de större stråken av färg. Den gnistrar som Vintergatan på natten, som en galax av stjärnor. Galaxit har fått sitt namn av Galax, en stad i Virginia i USA, där den hittades.


Galaxiten vill hjälpa oss att transformera energi, gå från negativitet till positivitet, bli varse livets mirakler och uppleva synkronisitet. Allt sker av en mening som vi kanske inte alltid kan förstå. Låt oss fortsätta att förundras över Vintergatan även om vetenskapen hela tiden gör fantastiska upptäckter. Båda sidorna behövs.

Chakra: Hjärta och Panna