Flinta

har använts som talisman för att ge mental, psykisk och fysisk styrka vid gräl, uppgörelser och konfrontationer. Den kan också stärka bärarens personliga integritet och förmåga att sätta gränser. Detta gäller också i hanterandet av pengar där flinta stärker sunda ställningstaganden och bedömningar. Stjärntecken: Skorpionen

 

Mer om Flinta

Flinta är en bergart som till stor del består av kiseldioxid och har ett relativt glas-aktigt utseende. Den sydskandinaviska flintan brukar till färgen vara mörkgrå, blå, svart eller mörkbrun. Flinta består av en blandning av de kiselrika mineralen kalcedon och opal. Flinta bildas bland annat genom utfällning av kisel från till exempel döda svampdjur. Flinta är Skånes landskapssten.

Flinta användes främst under stenåldern runt hela världen för att göra redskap av. Skärvorna som bildas när man slår sönder flinta är mycket vassa, fullt i klass med rakblad eller skalpeller, men flinta är mjukare än stål och blir fortare slött. Det lämpar sig dock mycket väl för vassa blad, som i sin tur är lämpliga vid tillverkning av spjut, knivar, pilspetsar och andra redskap. På vissa platser har istället obsidian – en typ av vulkaniskt glas – använts. Flinta är också användbart om man vill tända en eld: Då man slår eldstål mot flintan kommer det gnistor, och om man "fångar" dessa med till exempel fnöske kan man relativt lätt starta en eld.

(källa : Wikipedia)