Diamant

Diamanten har fått sitt namn från ..

.. det grekiska ordet adamas vilket betyder oövervinnelig. Den symboliserar ett tillstånd av perfektion och behöver således aldrig förbättras eller laddas upp på nytt. Den är också känd som oskuldfullhetens sten, en bärare av renhet, fasthet och den kärleksfulla och öppna självklarhet som vi föddes till denna jord med. Den kan skänka trygghet i relationer och tillit till vår känslomässiga och intellektuella karaktär. Stjärntecken: Väduren Chakra: Alla

Mer om Diamant

Efter många år under högt tryck bildas ädelstenen diamant av kolpartiklar, precis som det industriellt viktiga materialet grafit. Till skillnad från grafit är dock diamantens främsta egenskaper dess hårdhet. Diamanten är det hårdaste materialet som förekommer naturligt i naturen och innehar det högsta värdet på den så kallade Mohs hårdhetsskala. Skalan bygger på vilka material som kan repa ett annat. Diamanten som har värdet 10 (högsta värdet) kan repa alla material med värdet 1-9. Idag kan man framställa hårdare material på konstgjord väg. På grund av hårdheten och förmågan att repa och skära igenom andra material används diamant även inom industrin.

Diamantindustrin har varit aktiv sedan mitten av 1700-talet då ädelstenen bröts i gruvor i Indien. Första diamanten hittades dock redan för 4000 år sedan i Indien men då visste man ännu inte att stenen gick att slipa och värdet var inte i närheten av vad det är idag.

Den moderna diamantindustrin startade i Sydafrika under mitten av 1800-talet och den vackra stenen har en mycket mörk historia bakom sig. Mord, korruption, slaveri och organiserad brottslighet kantar industrin än idag även om den är långt mer reglerad än vad den var för några decennier sedan. För att vara säker på att du köper lagliga stenar från företag som arbetar för mänskliga rättigheter kan man be om ett certifikat från din handlare. Det är dock ditt eget ansvar att fråga var stenarna kommer ifrån och under vilka omständigheter den har brutits. Diamant bryts faktiskt i liten skala även i de norra delarna av Sverige.

Kvalitén på diamanter kan variera mycket. Beroende på var ädelstenen brutits kan den ha olika kvalité då mineralkompositionen i bergen varierar världen runt. När stenarna sedan värderas bedöms de efter fyra olika kriterier: karat, renhet, färg och slipning. Karat är vikten på stenen och en karat motsvarar 200 mg. Renheten är en bedömning på skador på stenen som sprickor och blåsor samt om det finns andra ämnen inbrutna i stenen vilket drar ner värdet på diamanten. Färgen bör vara vit med blåa toner och ju mer stenen avviker från detta, ju sämre kvalité är det på diamanten. En diamant kan även slipas på olika vis. Slipningen hjälper diamanten att bryta och reflektera ljus vilket göra att den verkar glittra. Vilken slipning man föredrar är i högsta grad en smak sak men det är viktigt att slipningen är symmetrisk.