ATTRAKTION

Granat, rubin, rosenkvarts, karneol, agat, månsten

granat rosenkvarts stenar

 Attraktion är en energi i dig, inte en yttre fasad. När du känner dig attraktiv är du attraktiv. Dessa stenar vill hjälpa dig att få kontakt med din upplevelse av att vara attraktiv och attrahera det i livet som du vill ha. (Glöm inte att du ska vara tydlig med vad du vill ha!) Att attrahera in en partner i sitt liv är som att öppna de lägre chakrana. När du gör det kan du uppleva det som att du förlorar balansen och därför är det viktigt att du gör det i din takt och på ditt sätt så att du inte faller omkull och tappar bort dig själv. Att öppna sig i kärlek är också att våga språnget.

Stärk din attraktionskraft med: rosenkvarts - självkärlek och sårbarhet, karneol - relation och närvaro till sig själv, rubin - djup kontakt, transfomation och förmåga att betrakta sig själv, granat - lust, attraktion och att vara riktigt sugen. Agat är en bra sten om du vill förtrolla och skapa kärlek till någon speciell person i ditt vardagsliv. Agat är kärleksmagins sten, speciellt den rosa. Månsten är tidvattnets, och den subtila attraktionens sten. 

Varor
12 36 72
Totalt 197 poster
Sida 5 av 6
1 2 3 4 5 6