Vit agat

Vit agat kallas också Snökvarts. Det milda ljus som den vita agaten sprider skänker förtröstan och tillit till det enkla och jordnära. Den associeras med den Tibetanska gudinnan White Tara, moderlighet och den närande bröstmjölken. Snökvartsens magi är stillhet och nåd.

 

Mer om agat

Agat, är en ädelsten av kristallin kvarts. Kvartsen är transparent till ogenomskinlig, enfärgad eller uppbyggd av olikfärgade tunna skikt som bildar vackra mönster.

Namnet kommer från Achtes som är en flod på Sicilien. Troligtvis var detta en gång i tiden en fyndplats för agaten. Idag finns agaterna i Brasilien, Indien, Egypten, Skottland, Uruguay och Finland. 

Det finns olika varianter av agat. Förgrenade inneslutningar i sprickor och i skiktgränser kallas dendriter (av grekiska dendron = träd). Vid trädagat är mönstret trädliknande och hos mossagat har mönstret en mossas utseende. Vackra varianter är landskapsagaterna.

Agaten bildas ibland i mandelform. Ibland fylls inte denna form ut helt utan kan ha andra former av kvarts i sig som då blir till kristallkluster. Ibland fylls hålrummet med vatten som kan synas genom väggarna, denna sten kallas enhydros eller vattensten. Ofta torkar vattnet in.

En annan vanlig variant är bandagaten. Blå bandagat är en variant av den. Banden i en agat utnyttjas till att slipa figurer i så kallade gravyrer (se nedan) och har då en vit färg som ligger på en annan färg. Om det är vitt på svart kallas stenen onyx, om det är brunt på vitt så kallas den Sardonyx och om det är rött på vitt så blir det karneolonyx.

Botswana-agat är en vacker form av agat. Andra varianter som finns är bland annat: fästningsagat, pseudoagat, ruinagat, röragat, sardsten, ögonagat.

Agat färgas ofta för att ytterligare visa de fina band som finns i stenen. Färgen försvinner dock med tiden. Solljus är vanlig orsak till att färgen försvinner.

(källa Wikipedia)

Varor
12 36 72