Gammelskogen

Kristallrummet stödjer bevarandet av orörd gammelskog.

Svenska gammelskogen

När du köper dessa örhängen hjälper du till att bevara svensk gammelskog genom organsiationen Naturarvet.se. För varje par örhänge eller för varje nyckelknippa du köper går pengar till att bevara 10 kvadratmeter gammelskog!

Kristallrummet stödjer stiftelsen Naturarvet, som verkar för att skydda och bevara svensk gammelskog. I en gammelskog finns nödvändiga förutsättningar för många av Sveriges hotade arter och den är livsviktig för den biologiska mångfalden. Idag kan cirka fyra procent av den svenska skogen betraktas som gammelskog och det som är kvar fortsätter att avverkas. Därför finns Naturarvet – för att ge alla möjlighet att vara med och bevara Sveriges sista gammelskogar.

Om du vill stödja gammelskogen och naturarvet mer kan du ta som vana att gå in och klicka på en knapp på www.naturarvet.se. Varje klick genererar pengar till gammelskogen.

Kampanjens inititativtagare heter Lina Eggemar och arbetar på Livsviktigt. Läs mer på Kristallrummets blogg >>