<%QUERY CMSPage_By_Uri(page_uri=$Request.file) DO DISPLAY $TITLE = FORMAT('TR', $seo_title) $META_DESCRIPTION = FORMAT('TR', $seo_descr) $META_KEYWORDS = FORMAT('TR', $seo_keywords) $META_ROBOTS = $meta_robots %> <% INCLUDE '/INC_head.htm' %> <% INCLUDE '/INC_above.html' %> <%!%BEGINHTMLBLOCK([%BODYTXT Brödtext%])%!%>

AmandaAmanda

Jag heter Amanda och jobbar som butiksansvarig för Kristallrummets butik i Gamla stan. Det är oftast mig ni träffar när ni besöker den lilla butiken på Västerlånggatan. 
Tillsammans med mina kollegor så jobbar vi för att du ska få den hjälp du efterfrågar, svara på frågor och hitta de produkter som du söker.

<%!%ENDHTMLBLOCK%!%> <%INCLUDE 'rs/rs-pageproducts.htm'%> <% INCLUDE '/INC_below.html' %> <%NEXTROW ENDQUERY%>