Om ädelstenar

Allt om ädelstenar, mineral och kristaller

Här hittar du information om mineral och ädelstenar samt länkar till andra sidor på kristallrummet.se där du kan handla ädelstenar och mineral och smycken olika fantastiska ädelstenar.

 

Mineral

bergkristall2.jpg

Det finns drygt 4600 olika mineral och nya mineral upptäcks varje år. Definitionen för ett mineral är att det är en av naturen skapad subtans i fast form, den är homogen, kristallin, oorganisk och definierad av sin kemiska formel. Om jag delar upp föregående mening kanske det blir ännu tydligare vad som räknas som mineral. ametistgrotta.jpg

En av naturen skapad substans - mineral skapas av de geologiska processer som ständigt pågår i jorden. Hur mineral skapas är en lång process som jag inte kommer gå in på här. Men alltså kan inte syntetiska ädelstenar räknas som mineral eftersom de skapas i laboratorier.

Fast form - mineral är alltså inte flytande eller gaser, utan alltid i fast form. Med andra ord kan faktiskt is räknas som ett mineral, men inte vatten.

Homogen – homogena material är likadana rakt igenom, de kan alltså inte delas upp i enklare komponenter. Om man slår på ett mineral med en hammare så att den delas upp i mindre bitar, så består alla bitar av precis samma ämne.

Oorganisk - mineral består inte av och skapas inte av djur- eller växtdelar, så korall, pärlor och bärnsten är alltså inte mineral.

Definierad av sin kemiska formel - allt som finns består ju av atomer. En given mängd av ett visst antal olika atomsorter kallar vi för tex bergkristall, består massan av andra atomsorter så är det ett annat mineral. Den kemiska formeln för just bergkristall är SiO2, alltså är varje kiselatom sammankopplad med 2 stycken syreatomer.

Kristallin – ett kristallint material har sina atomer ordnade i ett strukturerat mönster. I vissa fall blir det tydligt där man kan se kristallstrukturen i till exempel ett ametistkluster, men i vissa fall är kristallstrukturen svår att se med blotta ögat som till exempel olika sorters jaspis. Med andra ord räknas inte glas som mineral, trots att glas kan bildas i naturen och trots att det består av samma kemiska komponenter som bergkristall. Men glas har inte sina atomer ordnade i ett organiserat mönster och kan därför inte räknas som ett mineral.

 

 

Oorganisk - mineral består inte av och skapas inte av djur- eller växtdelar, så korall, pärlor och bärnsten är alltså inte mineral.

Definierad av sin kemiska formel - allt som finns består ju av atomer. En given mängd av ett visst antal olika atomsorter kallar vi för tex bergkristall, består massan av andra atomsorter så är det ett annat mineral. Den kemiska formeln för just bergkristall är SiO2, alltså är varje kiselatom sammankopplad med 2 stycken syreatomer.

Kristallin – ett kristallint material har sina atomer ordnade i ett strukturerat mönster. I vissa fall blir det tydligt där man kan se kristallstrukturen i till exempel ett ametistkluster, men i vissa fall är kristallstrukturen svår att se med blotta ögat som till exempel olika sorters jaspis. Med andra ord räknas inte glas som mineral, trots att glas kan bildas i naturen och trots att det består av samma kemiska komponenter som bergkristall. Men glas har inte sina atomer ordnade i ett organiserat mönster och kan därför inte räknas som ett mineral.

 

 

Oorganisk - mineral består inte av och skapas inte av djur- eller växtdelar, så korall, pärlor och bärnsten är alltså inte mineral.

Definierad av sin kemiska formel - allt som finns består ju av atomer. En given mängd av ett visst antal olika atomsorter kallar vi för tex bergkristall, består massan av andra atomsorter så är det ett annat mineral. Den kemiska formeln för just bergkristall är SiO2, alltså är varje kiselatom sammankopplad med 2 stycken syreatomer.

Kristallin – ett kristallint material har sina atomer ordnade i ett strukturerat mönster. I vissa fall blir det tydligt där man kan se kristallstrukturen i till exempel ett ametistkluster, men i vissa fall är kristallstrukturen svår att se med blotta ögat som till exempel olika sorters jaspis. Med andra ord räknas inte glas som mineral, trots att glas kan bildas i naturen och trots att det består av samma kemiska komponenter som bergkristall. Men glas har inte sina atomer ordnade i ett organiserat mönster och kan därför inte räknas som ett mineral.

 

 

Oorganisk - mineral består inte av och skapas inte av djur- eller växtdelar, så korall, pärlor och bärnsten är alltså inte mineral.

Definierad av sin kemiska formel - allt som finns består ju av atomer. En given mängd av ett visst antal olika atomsorter kallar vi för tex bergkristall, består massan av andra atomsorter så är det ett annat mineral. Den kemiska formeln för just bergkristall är SiO2, alltså är varje kiselatom sammankopplad med 2 stycken syreatomer.

Kristallin – ett kristallint material har sina atomer ordnade i ett strukturerat mönster. I vissa fall blir det tydligt där man kan se kristallstrukturen i till exempel ett ametistkluster, men i vissa fall är kristallstrukturen svår att se med blotta ögat som till exempel olika sorters jaspis. Med andra ord räknas inte glas som mineral, trots att glas kan bildas i naturen och trots att det består av samma kemiska komponenter som bergkristall. Men glas har inte sina atomer ordnade i ett organiserat mönster och kan därför inte räknas som ett mineral.