Om Sajten

Kristallrummet AB har funnits sedan 1990 som fysisk butik och på Internet sedan 1997. Internetbutiken startade dock inte förrän 2001 och har sedan dess ökat markant varje år. Försäljningen till privatkunder genom Internetbutiken ökade med 45% 2006 jämfört med 2005.

leonie_1.jpgInternetbutiken har ett urval av det som finns i Kristallrummets butiker i Gamla Stan och vid Slussen i Stockholm. Många produkter som vi har i butikerna kan inte köpas på Internet eftersom de finns endast i ett fåtal exemplar.

Nyheter och varor som försvinner Vårt utbud växer hela tiden, nya produkter tillkommer och lagret fylls på med produkter som har tagit slut. En del populära produkter tar slut väldigt fort, det är ibland svårt för oss att förutse vilken produkt som kommer att bli storsäljaren som tar slut på drygt en vecka. De flesta varor försöker vi att alltid ha i lager men ett fåtal produkter är det väldigt lång leveranstid på, upp till tre månader. De varor som tar slut lägger vi vilande i Internetbutiken och då syns inte produkten. Så fort vi får tillbaka dem i lager så återaktiverar vi produkten och de blir då synliga igen.

Copyright © För allt material som finns på Kristallrummets webbsida gäller copyright Kristallrummet AB. Det innebär att allt innehåll, t.ex. bilder, fotografier, grafik, illustrationer och texter, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges.

Du får endast lov att ladda ned och använda materialet från Kristallrummet för privat, icke-kommersiellt bruk. Du får endast ladda ned materialet och använda det om Du inte ändrar eller förvränger det. Materialet får inte sättas i sådant sammanhang att det kan skada eller kränka Kristallrummet eller dess användares anseende.

Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet från Kristallrummets webbplats får inte ske utan skriftligt tillstånd från Kristallrummet. Detta gäller även våra nyhetsbrev per e-post.

Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.