Bildsandsten

Bildsandsten är en sandsten och uppstår...

bl.a. i sanddyner. Den sägs vara en sten för kreativitet, solidaritet och stärkandet av samstämmighet inom relationer och grupper. Den hjälper oss att se in i spegeln som verkligheten håller upp framför oss, förhindra att vi blir bedragna och bedrar oss själva. Den ska stärka och uppmuntra sanningen att framstå för oss så befriande och enkel som den är.

 

 

Mer om Bildsandsten

Sandsten kallas en sedimentär bergart som huvudsakligen består av kvarts- och fältspatpartiklar av sandstorlek (dvs mellan 0,063 och 2 mm). Kring dessa finns en grundmassa av finare partiklar tillsammans med ett cement.

Mer om Bildsandsten

Sandsten kallas en sedimentär bergart som huvudsakligen består av kvarts- och fältspatpartiklar av sandstorlek (dvs mellan 0,063 och 2 mm). Kring dessa finns en grundmassa av finare partiklar tillsammans med ett cement.