Att välja stenar till sig själv och andra

Vi på Kristallrummet får ofta frågan ”Vilken sten ska jag välja...?” Vi rekommenderar oftast våra kunder att känna in och hitta rätt sten själva.

Låt först känslan guida dig och titta sedan efter vad stenen symboliserar. Låt det bli en stund av tystnad och insikt. Du kan gå tillväga såhär: Att välja en sten till sig själv. 1. Slappna av känn in dig själv. Du kan blunda men du kan också ha öppna ögon men fokusera inte på något speciellt utanför dig. I stället känner du in dig själv. Ta några djupa lugna andetag. det slappnar av hela ditt system. 

2. Leta rätt på en plats i kroppen där du känner dig bekväm, fokuserad, vilsam, lugn eller någon liknande positiv kvalitée. Om du inte tycker att det känns bra någon stans i kroppen men ändå vill välja en sten kan du lägga händerna på hjärtatchakrat mitt på bröstkorgen. Låt ditt medvetande, ditt fokus vila där en liten stund. 

3. Titta på stenarna som du har att välja mellan. Välj den sten som som du tycker mest om eller som du tycker stämmer överens med den där bekväma, positiva eller fokuserade känslan i din kropp eller med känslan i ditt hjärta.

Att välja en sten till en vän. 1. Slappna av, känn in dig själv. Du kan blunda men du kan också ha öppna ögon men fokusera inte på något speciellt utanför dig. I stället känner du in dig själv.

2. Frammana en bild i ditt medvetande av din vän. Om du inte är en bildmänniska kan du försöka minnas känslan, lukten eller personens röst. Alla dessa kvaliteer bär personens energi eller frekvens. Föreställ dig personen när den mår bra, är lycklig, uppriktig, känner sig älskad eller har någon annan positiv känsla som du vill bidra till.

3. Håll bilden/upplevelsen av personen i ditt sinne och titta på de stenar som du väljer emellan. Lita till din känsla. Välj en av stenarna. Du kan titta på stenen och fundera på på vilket sätt stenen och personen ifråga är lika. Nu kan du läsa om stenen!

 

Välja flera stenar
Om du eller din vän väljer tre stenar kan du läsa av dem på det här sättet:
Välj alltid stenarna intuitivt efter din känsla. Tänk på ditt förflutna när du väljer den första stenen, tänk på ditt nu, den här tiden i ditt liv när du väljer den andra stenen och din framtid, dit du är på väg när du väljer den tredje stenen.

Sten nr 1: Ditt förflutna, det du är på väg att lämna.

Sten nr 2: Ditt nu, hur det är just nu.

Sten nr 3: Din närmaste framtid, vart du är på väg.

När du valt alla 3 stenarna tar du fram den lilla boken med texter om stenarnas energier eller om du hellre läser på nätet. Nu kan du fundera på vad stenarnas budskap till dig är. Vad vill de säga?