Att välja stenar till sig själv och andra

Vi på Kristallrummet får ofta frågan ”Vilken sten ska jag välja...?” Vi rekommenderar oftast våra kunder att känna in och hitta rätt sten själva.

Låt först känslan guida dig och titta sedan efter vad stenen symboliserar. Låt det bli en stund av tystnad och insikt. Du kan gå tillväga såhär: Att välja en sten till sig själv. 1. Slappna av känn in dig själv. Du kan blunda men du kan också ha öppna ögon men fokusera inte på något speciellt utanför dig. I stället känner du in dig själv.

2. Leta rätt på en plats i kroppen där du känner dig bekväm, fokuserad, vilsam, lugn eller någon liknande positiv kvalitée. Om du inte tycker att det känns bra någon stans i kroppen men ändå vill välja en sten kan du lägga händerna på hjärtatchakrat mitt på bröstkorgen. Låt ditt medvetande, ditt fokus vila där en liten stund.

3. Titta på stenarna som du har att välja mellan. Välj den sten som som du tycker mest om eller som du tycker stämmer överens med den där bekväma, positiva eller fokuserade känslan i din kropp eller med känslan i ditt hjärta.

Att välja en sten till en vän. 1. Slappna av, känn in dig själv. Du kan blunda men du kan också ha öppna ögon men fokusera inte på något speciellt utanför dig. I stället känner du in dig själv.

2. Frammana en bild i ditt medvetande av din vän. Om du inte är en bildmänniska kan du försöka minnas känslan, lukten eller personens röst. Alla dessa kvaliteer bär personens energi eller frekvens. Föreställ dig personen när den mår bra, är lycklig, uppriktig, känner sig älskad eller har någon annan positiv känsla som du vill bidra till.

3. Håll bilden/upplevelsen av personen i ditt sinne och titta på de stenar som du väljer emellan. Lita till din känsla. Välj en av stenarna. Du kan titta på stenen och fundera på på vilket sätt stenen och personen ifråga är lika. Nu kan du läsa om stenen!

Om du eller din vän väljer tre stenar kan du läsa av dem på det här sättet:

Sten nr 1: Ditt förflutna, det du är på väg att lämna.

Sten nr 2: Ditt nu, hur det är just nu.

Sten nr 3: Din närmaste framtid, vart du är på väg.

Välj alltid stenarna intuitivt efter din känsla. Du behöver inte tänka på din förflutna, ditt nu eller din framtid, du kan bara välja det som känns attraktivt, den ena stenen efter den andra. Men du kan också känna in de tre olika stenarnas läge och välja utifrån det, om det känns bra för dig.